Војислав Илић

Промовисање креативности може бити интегрисано у све школске предмете,
али настава ликовне културе је централно место
за развој креативних вештина.
(Peez & Schacht, 2004)